Onderzoek kweken met LED

Onderzoek Universiteit Wageningen: telen medicinale cannabis met LED!

Medicinale cannabis kan prima geteeld worden in kassen met LED kweekverlichting. Als de cannabisplanten met LED belicht worden, zullen deze meer medicinaal actieve stof produceren dan met HPS lampen. Uit het onderzoek van Wageningen University & Research bleek dat de medicinale cannabis goed onder hoge lichtniveaus geteeld kan worden.

Glastuinbouwexperts van Wageningen University & Research hebben onderzoek gedaan naar de invloed van de teeltomstandigheden op de groei en opbrengst van medicinale cannabis.

Hierbij is onder andere de hoeveelheid Cannabidiol (CBD) en Tetrahydrocannabinol (THC) gemeten. Cannabidiol (CBD) wordt gebruikt in de behandeling van onder meer Multiple Sclerose.

THC wordt gebruikt tegen aandoeningen als het syndroom van Gilles de la Tourette, therapieresistent glaucoom en bij klachten als gewichtsverlies, misselijkheid en braken.

De vraag naar medicinale cannabis neemt wereldwijd sterk toe. Daarmee neemt ook de vraag naar veilige, betrouwbare en efficiënte productiemethoden toe. Met dit onderzoek wil Wageningen University & Research een bijdrage leveren aan kennis die daarvoor nodig is.

Veilige en efficiënte productiemethoden

Met de moderne hightech systemen en kennis uit de Nederlandse glastuinbouw is het mogelijk om veilige en efficiënte productiemethoden te realiseren voor gewassen zoals medicinale cannabis. In het onderzoek is bekeken met welke teeltmaatregelen de medicinale cannabis planten het beste te telen zijn, met speciale aandacht voor LED belichting. Omdat er nog weinig bekend is over de teelt van medicinale cannabis in kassen, hebben de Wageningse onderzoekers ook gekeken naar andere teeltomstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid en plantenvoeding en naar het optreden van ziekten en plagen.

Opzet van het onderzoek met belichting

Bij het onderzoek is gewerkt met twee soorten lichtbronnen: SON-T en watergekoelde LED-units. Bij de LEDs zijn twee lichtintensiteiten onderzocht: één gelijk aan de SON-T belichting en één die aanzienlijk hoger lag. Normaal gesproken wordt in kassen alleen belicht in de lichtarme perioden van het jaar. Omdat de proef in het voorjaar en begin van de zomer plaatsvond (van 6 april tot 21 juni), is een ‘herfst’-situatie nagebootst. Dat is gedaan door te verduisteren met schermdoek en zo van buiten de kas slechts maximaal 100 µmol s-1 cm-2 licht binnen te laten.

Uitbundige groei en dicht gewas

Alle planten kregen een periode van vier weken lange dag, daarna is tot de oogst een korte dag aangehouden. De planten groeiden zeer uitbundig. Hierdoor ontstond een dicht gewas. In het gewas is trips gevonden, dit kon biologisch onder controle worden gehouden. In het dichte gewas was de luchtvochtigheid hoog; dit leidde tot schimmelaantasting (Sclerotinia). Ook hierop is niet chemisch ingegrepen. Gedurende de teelt zijn fotosynthese-metingen gedaan. Bij de oogst zijn plantmetingen gedaan zoals lengte, versgewicht en drooggewicht. Van de verschillende behandelingen zijn monsters genomen, die naar droging door een gespecialiseerd laboratorium zijn geanalyseerd op de inhoudsstoffen THC en CBD.

Conclusies belichtingsonderzoek

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

► De onderzochte medicinale cannabis kan in kassen onder LED belichting geteeld worden.
► Het is gebleken dat de gebruikte rassen goed tegen hoge belichting niveaus kunnen.
► De hogere intensiteit van 400 µmol s-1 cm-2 leverde een hoger gewicht aan bloemen op dan 250 µmol s-1 cm-2. Bij de ene cultivar was ook het gehalte aan THC hoger; bij de andere echter lager. Bij de optimalisatie van de belichting lijkt het daarom raadzaam om met een cultivareffect rekening te houden.
LED belichting heeft bij alle rassen hogere gehaltes aan inhoudstoffen opgeleverd dan SON-T met dezelfde lichtintensiteit. Onder SON-T werd ten opzichte van 250 µmol s-1 cm-2 LED meer gewicht aan bloemtrossen gevormd. Bij één cultivar leidde dat ook tot een hoger totaal gewicht aan inhoudstoffen. Bij 400 µmol s-1 cm-2 LED was zowel het percentage als het nominale gewicht van de inhoudsstoffen hoger dan bij 250 µmol s-1 cm-2 SON-T.

Cultivar Lamp type Belichtingsintensiteit (µmol s-1 cm-2) Gehalte THC en CBD *
AG SON-T 250 100
AG LED 250 115
AG LED 400 178
AZ SON-T 250 100
AZ LED 250 153
AZ LED 400 132

* Gehaltes zijn geïndexeerd; per cultivar is de behandeling SON-T 250 µmol op 100 gezet.

Bron

Universiteit Wageningen (WUR)
(Het ministerie van VWS heeft voor het onderzoek de benodigde ontheffing verleend)